Електрически съвети за безопасност

Зимните и пролетните бури са добре познати на всички нас като основни виновници за прекъсване на електрозахранването. Въпреки че много от проблемите се разрешават от ЕРП-та, понякога източника може да доведе до електро проблеми във Вашия дом. Необходимо е да сме добре запознати за това как да се защитим нашата електроинсталация преди голям ураган или буря и да се избегне спешната необходимост от домашен електротехник в София.

Най-вероятно Вашата електрическа инсталация ще оцелее при хиляди бури и лоши метеорологични сценарии, като повечето от тези бури ще бъдат незначителни и вероятно няма да има по-големи щети от паднали дървета по улицата ни. Въпреки това, една голяма буря, преминаваща през София може да доведе до увреждане на ел инсталацията, електро уреди, кухненски приспособления, контактите и други електрически заредени уреди около дома ни. Поставете защита от пренапрежение за да избегнете това.

Всеки един електротехник би Ви посъветвал при лошо време и светкавици да изключите Вашите електрически устройства като компютри, телевизори, климатици и всички малки уреди като тостери, смесители и др. Целта на изключването им е да ги предпазите от токови удари, които биха могли да повредят, а добре знаем, че гаранционните условия в повечето случаи не покриват този вид щети. При изключително лошо време е желателно дори да се спре електричеството в целия апартамент, къща, вила или др. от централния предпазител. След преминаване на тази опасност е желателно като включвате предпазителите да ги включвате поетапно за да се убедите, че няма някаква авария по ел инсталацията. Ако не го направим тази важна стъпка, Вие или някои от член от Вашето семейство може да бъде обект на сериозно нараняване или смърт от токов удар.

След буря, много е вероятно да прекъсне електрозахранването за няколко часа. Въпреки това, ако всичко ако има някаква неизправност е желателно да потърсите в интернет реномирана фирма за електро услуги в София, която като се отзове да отстрани всички проблеми бързо и преди всичко качествено за да не се получи усложнение.

ВНИМАНИЕ: Всички електрически проблеми представляват потенциален риск за здравето или смърт. Препоръчително е, при подобни ситуации да използвате услугите на квалифициран електротехник. При никакви ситуации не бива да се опитвате да отстранявате проблеми сами без необходимите умения и инструменти.